Złamanie zmęczeniowe

Złamanie w ogólnym rozumieniu dotyczy sytuacji gdzie dochodzi do urazu, po którym przekroczona zostaje wytrzymałość struktury kości.

Jest jednak grupa tzw złamań patologicznych. Są przypadku gdy w normalnej sytuacji nie doszłoby do złamania jednak z jakiegoś powodu(osteoporoza, nowotwór), struktura kości jest osłabiona przez co wystarczy mniejsza siła aby doszło do uszkodzenia.

Gdzieś obok tej grupy są złamania zmęczeniowe. Dochodzi do nich w sytuacji gdy u zdrowej osoby w wyniku powtarzającego przyłożenia nacisku(siły) kość nie może się zregenerować(kość jest żywą tkanką, w której na bieżąco dochodzi do resorpcji i odbudowy). Takie ciągłe, zsumowane mikrourazy doprowadzają w końcu do pęknięcia.

Najczęstszą okolicą w tym przypadku są kości śródstopia ale mogą wystąpić w każdej okolicy narażonej na nacisk - kości piszczelowej, kości miednicy.

Grupą zawodową, u której zauważono występowanie tego złamania często są żołnierze - stąd nazwa ,,złamanie marszowe''. Typowe jest także u osób biegających. A medialnym przykładem ostatnich lat może być Justyna Kowalczyk.

Dolegliwości są niecharakterystyczne. Zazwyczaj ból pojawia się bez wywiadu urazu, po wysiłku bądź na drugi dzień. Typowy jest miejscowy ból, nasilający się przy obciążaniu i ucisku. Często występuje obrzęk, możliwe jest ocieplenie i nieznaczne podbiegnięcie krwawe(rzadko)

1.Czerwony-linia złamania

2.Zielony-kostnina wokół złamania

Rozpoznanie

Rozpoznanie stawiane jest na podstawie wywiadu - brak urazu i badania fizykalnego.
Z uwagi na fakt, iż jest to złamanie bez przemieszczenia- często tylko jednej korówki kości- do paru dni od pojawienia się bólu szpara złamania może nie być widoczna na RTG. Dopiero po 10-21 dniach od złamania gdy pojawia się resorpcja kości bądź nawet odczyn z gojenia można na pewno rozpoznać złamanie.

Leczenie

W większości przypadków leczenie zachowawcze jest wystarczające.

Również unieruchomienie nie jest zazwyczaj konieczne pod warunkiem odciążenia kończyny.
Kość zrasta się do paru tygodni(przy normalnym potencjale gojenia). Z powodu nadbudowy kości w miejscu pęknięcia często występuje także zgrubienie wyczuwalne przez chorych. Zabiegi fizykoterapii oraz leki p/bólowe maja za zadanie zmniejszyć ból na etapie gojenia. Złamanie nie ma tendencji do powtórnego złamania a szansa na kolejne w tym miejscu po wygojeniu jest w zasadzie taka sama jak u zdrowej osoby.