Zapalenie kaletki naramiennej/podbarkowej

Kaletkę można opisać jako niewielka przestrzeń złożona z dwóch przylegających do siebie ścian, pomiędzy którymi zachodzi ruch ślizgowy zmniejszając kontakt elementów kostnych, bądź ścięgnistych miedzy sobą. W normalnej sytuacji ściany te są widoczne jedynie w czułych badaniach(a i jak są wtedy bardzo cienkie) i przylegają całkowicie do siebie.Główne kaletki okolicy stawu ramiennego to kaletka naramienna i podbarkowa(czasem jest to wspólna kaletka)

 

1.Zielony-kaletka naramienna/podbarkowa      2.Czerwony-kaletka podkrucza      3.Żółty-kaletka podłopatkowa      4.Niebieski-pochewka LHBT

 

Problem pojawia się w momencie gdy, dochodzi do stanu zapalnego w obrębie kaletki, pogrubienia ścian i nadprodukcji płynu - przybiera wtedy postać worka z płynem.

Zapalenia kaletek można podzielić na 3 rodzaje, co dosyć dobrze tłumaczy samą etiologie:
1)Zapalenie z jałowym wysiękiem - płyn który powstaje w kaletce jest przejrzysty. Przyczynami takiego zapalenia może być przewlekłe drażnienie kaletki, choroba o podłożu reumatologicznym, dna moczanowa
2)Zapalenie z krwistym wysiękiem - płynem w kaletce jest krew. Przyczyną zawsze jest uraz - dochodzi do uszkodzenia naczynia, bądź ściany kaletki i gromadzenia krwi wewnątrz.
3)Ropne zapalenie - płynem w kaletce jest ropa. Zawsze wiąże się z infekcją czy to w przebiegu rany okolicy kaletki czy infekcji pochodzenia krwiopochodnego.

 

Objawy zapalenia to:
1.Powiększenie kaletki - występuje zawsze
2.Ocieplenie okolicy kaletki - zawsze przy ropnym zapaleniu, przy pozostałych także może wystąpić
3.Ból okolicy kaletki - przy jałowym wysięku może nie występować
4.Gorączka - może występować przy ropnym zapaleniu
5.Ograniczenie ruchomości okolicy stawu spowodowane bólem

 

Rozpoznanie

Stawia się je na podstawie badania wywiadu, badania fizykalnego oraz badań pomocniczych - w tym przypadku bardzo dobrze wypełnienie i powiększenie ścian kaletki obrazuje USG oraz MR(dłuższy okres oczekiwania na badanie)

Leczenie

Najważniejsze w każdym przypadku jest opróżnienie kaletki z płynu(jeśli jest w nadmiernej ilości), ponieważ jałowy i krwisty wysięk w wyniku nadkażenia może przejść w ropny, co może się wiązać z komplikacjami różnego rodzaju. W przypadku niewielkiej ilości jałowego i krwistego płynu można odstąpić od punkcji, ponieważ dojdzie wtedy do jego wchłonięcia. Każdorazowo wskazane jest leczenie przeciwzapalne: chłodzenie, leki doustne p/zapalne, iniekcje sterydowe. W przypadku dużej ilości krwistego czy ropnego wysięku ordynuje się także antybiotykoterapię. W przypadku ropnego zapalenia dość często pozostawia się ujście ropy za pomocą sączką. W razie nieskuteczności leczenia bądź nawracających wysięków kaletki wskazane jest usuniecie operacyjne kaletki - likwiduje to całkowicie problem.