Zapalenie kaletek biodra

Kaletkę można opisać jako niewielka przestrzeń złożona z dwóch przylegających do siebie ścian, pomiędzy którymi zachodzi ruch ślizgowy, zmniejszając kontakt elementów kostnych, bądź ścięgnistych miedzy sobą. W normalnej sytuacji ściany te są widoczne jedynie w czułych badaniach(a i jak są wtedy bardzo cienkie) i przylegają całkowicie do siebie.

 

W obrębie biodra istnieje wiele kaletek, z których najczęściej dochodzi do zapalenia:

1.kaletki przykrętarzowej/krętarza większego

2.kaletki guza kulszowego

3.kaletki pasma biodrowo-piszczelowego

4.kaletki mięśnia pośladkowego średniego

Problem pojawia się w momencie gdy, dochodzi do stanu zapalnego w obrębie kaletki, pogrubienia ścian i nadprodukcji płynu - przybiera wtedy postać worka z płynem.

Rodzaje zapaleń kaletek można podzielić na 3, co dosyć dobrze tłumaczy samą etiologie:
1)Zapalenie z jałowym wysiękiem - płyn który powstaje w kaletce jest przejrzysty Przyczynami takiego zapalenia może być przewlekłe drażnienie kaletki, choroba o podłożu reumatologicznym, dna moczanowa
2)Zapalenie z krwistym wysiękiem - płynem w kaletce jest krew Przyczyną zawsze jest uraz - dochodzi do uszkodzenia naczynia, bądź ściany kaletki i gromadzenia krwi wewnątrz.
3)Ropne zapalenie - płynem w kaletce jest ropa Zawsze wiąże się z infekcją czy to w przebiegu rany okolicy kaletki czy infekcji pochodzenia krwiopochodnego.

Objawy zapalenia to:
1.Powiększenie kaletki - występuje zawsze
2.Ocieplenie okolicy kaletki - zawsze przy ropnym zapaleniu, przy pozostałych także może wystąpić
3.Ból okolicy kaletki - przy jałowym wysięku może nie występować
4.Gorączka - może występować przy ropnym zapaleniu
5.Ograniczenie ruchomości okolicy stawu spowodowane bólem

Najlepiej objawy zapalenia(najczęściej dochodzi do zapalenia kaletki krętarza większego) opisują chorzy jako ból biodra(poza pachwiną) nasilający się przy zakładaniu nogi na nogę oraz przy spaniu na boku.

Leczenie

Najważniejsze w każdym przypadku jest opróżnienie kaletki z płynu(jeśli jest w nadmiernej ilości), ponieważ jałowy i krwisty wysięk w wyniku nadkażenia może przejść w ropny, co może się wiązać z komplikacjami różnego rodzaju. W przypadku niewielkiej ilości jałowego i krwistego płynu można odstąpić od punkcji, ponieważ dojdzie wtedy do jego wchłonięcia. Każdorazowo wskazane jest leczenie przeciwzapalne: chłodzenie, leki doustne p/zapalne, iniekcje sterydowe. W przypadku dużej ilości krwistego czy ropnego wysięku ordynuje się także antybiotykoterapię. W przypadku ropnego zapalenia dość często pozostawia się ujście ropy za pomocą sączką. W razie nieskuteczności leczenia bądź nawracających wysięków kaletki wskazane jest usuniecie operacyjne kaletki - likwiduje to całkowicie problem.