Przykurcz Dupuytrena

Zielony - rozcięgno

 

Powierzchnia dłoniowa ręki pomiędzy tkanka podskórna, a ścięgnami, naczyniami nerwami zabezpieczona jest przez rozcięgno dłoniowe. Jest to pasmo włókniste które zaczyna się na wysokości nadgarstka, gdzie przyczepia się ścięgno mięśnia dłoniowego i przechodzi przez całą dłoń kończąc się na palcach. Zadaniem tej struktury jest ochrona ważnych elementów ręki oraz utrzymanie zwartości dłoni.

 

W normalnych warunkach pasma włókniste zachowują swoja sprężystość zapewniając pełen ruch palców. Problem pojawia się w momencie gdy dochodzi do przerostu tych pasm co sprawia, że grubieją oraz dochodzi do zaciągania skóry oraz ograniczenie wyprostu palców czy nawet trwałego ich przykurczu.

Zauważono, że czynnikami inicjującymi rozwój zmian jest palenie papierosów oraz choroba wątroby w tym marskość.

 

Etapy choroby

Rozpoznanie

Do postawienia rozpoznania wystarczy badanie fizykalne, gdyż choroba jest bardzo charakterystyczna

Leczenie

W zasadzie jedyną skuteczna metodą jest leczenie operacyjne. Część osób z defektem kosmetycznym nie decyduje się na zabieg. Dodatkowo spora ilość osób ma tendencję do odwlekania decyzji o operacji co powoduje znaczne przykurcze zgięciowe palców, które nawet pomimo zabiegu i usunięcia przerośniętej tkanki nie cofnąć się.

Najczęściej zadawane pytania

1.Na jakim etapie operacja jest wskazana?
Dopóki nie dochodzi do przykurczu palców choroba jest głównie defektem kosmetycznym, ewentualnie pogrubiałe pasmo może przeszkadzać ze względu na jego wyczuwalność. Natomiast przykurcz palców dobrze jest operować chyba, że zatrzymał się na początkowym etapie i nie stanowi przeszkody w codziennych czynnościach.

2.Czy po leczeniu operacyjnym zmiany mogą wrócić?
Niestety część osób pomimo usunięcia przerosłych tkanek ma tendencje do szybkiego włóknienia pozostałej części rozcięgna.