Płaskostopie

W normalnych warunkach stopa w ujęciu bocznym ma wydrążenie które sprawia, że opiera się na 3 elementach - guzie kości piętowej oraz głowach I i V kości śródstopia. Sprawia to że np. po wyjściu z kąpieli odcisk stopy wygląda jak wycinek powierzchni podeszwowej stopy.

Wyróżniany 2 rodzaje płaskostopia:
1.Poprzecznie - występuje gdy podczas nacisku obniża się przodstopie i opiera się na wszystkich kościach śródstopia
2.Podłużne gdy naturalny łuk(wyżłobienie stopy)pomiędzy przodostopiem a kością piętową zanika i stopa opiera się całą powierzchnią o podłoże.

 

Ustawienie stopy w normie oraz w przypadku płaskostopia wraz z odciskiem na podłożu

Przyczyn powstawania płaskostopia jest wiele, niestety żadna z nich nie jest potwierdzona na 100%. Zalicza się do nich:
1.Osłabienie aparatu więzadłowego stopy - związane z wiekiem bądź osłabieniem neurologicznym
2.Osłabienie bądź uszkodzenie ścięgien stabilizujących - mięśni strzałkowych i piszczelowych
3.Deformacja stopy w przebiegu palucha koślawego - nie wiadomo czy to paluch nasila płaskostopie czy odwrotnie

Dolegliwości jakie towarzyszą płaskostopiu to głównie ból w miejscach, które stykają się z powierzchni podłoża, a normalnie tego nie robią. Dochodzi to tego mniej dokuczliwy efekt wizualny oraz zaburzenie motoryki chodu.

Rozpoznanie

Stawia się je na podstawie badania fizykalnego, RTG oraz platform do podometrii(odcisk stopy z pomiarem napięć).

Leczenie

Jest ściśle związane z dolegliwościami chorych. W przypadku niewielkich dolegliwości leczenie rozpoczyna się rehabilitacją ruchową oraz fizykoterapią. Zastosowanie znajdują także wkładki wyrównujące do butów, które niestety czasami nie są przez chorych tolerowane. W przypadku dużych deformacji zastosowanie znajduje leczenie operacyjne - implant podskokowy, osteotomie korekcyjne.

Najczęściej zadawane pytania

1.Czy płaskostopie można wyleczyć nieoperacyjnie?
Jeśli wynika ono z wiotkości mięśniowej to poprzez wzmocnienie i zwiększenie napięcia mięśniowego można skorygować ustawienie stopy. Warunkiem są zmiany nieutrwalone strukturalnie - najczęściej u dzieci, młodzieży.