Patologia stożka rotatorów

 

ROTACJA WEWNĘTRZNA ROTACJA WEWNĘTRZNA USTAWIENIE POŚREDNIE USTAWIENIE POŚREDNIE ROTACJA ZEWNĘTRZNA ROTACJA ZEWNĘTRZNA

1.Niebieski-m.obły mniejszy      2.Czerwony-m.podgrzebieniowy      3.Zielony-m.nadgrzebieniowy      4.Żółty-m.podłopatkowy

 

Staw ramienny tzn. głowa kości ramiennej i panewka otoczona jest torbą stawową, więzadłami oraz licznymi mięśniami oraz ich ścięgnami, które odpowiadają za odpowiedni ruch kości ramiennej względem panewki, bądź ten ruch ułatwiają.Sam stożek składa się ze:
1)ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego
2)ścięgna mięśnia podgrzebieniowego
3)ścięgna mięśnia podłopatkowego
4)ścięgna mięśnia obłego mniejszego

Rozpoznanie

Konieczne jest badanie fizykalne oraz testy diagnostyczne. RTG pozwala wykluczyć duże zmiany z obecnością zwyrodnień kostnych oraz zwapnień. USG jest bardzo dobrym badaniem do oceny zmian pod warunkiem dobrego aparatu i wprawnej ręki. Najdokładniejszym badaniem, które pozwala także określić migrację ścięgna czy atrofie mięśnia jest MR i to właśnie on jest złotym standardem w diagnostyce tej patologii.

Zwapnienie w okolicy guzka większego Zwapnienie w okolicy guzka większego Zwapnienie stożka rotatorów Zwapnienie stożka rotatorów Nadżerka kostna w miejscu przyczepu stożka Nadżerka kostna w miejscu przyczepu stożka

 

Obraz artroskopowy - złogi wapnia po nakłuciu stożka

 

Leczenie

Ma ścisły związek z rodzajem uszkodzenia I tak w przypadku niepełnej grubości uszkodzeń, a nawet w części przypadków przy uszkodzeniu ale bez klinicznie nasilonych objawów leczenie jest zachowawcze:
1.Rehabilitacja celem pobudzenia regeneracji
2.Leki p/zapalne i p/bólowe w formie doustnej bądź iniekcji
3.Odciążenie stawu

W przypadku nasilonych objawów bólowych, osłabienia ruchów bądź w części przypadków prewencyjnie leczeniem jest zabieg artroskopowy. Podczas artroskopii można oczyścić staw ze zwłóknień, zwapnień, wyrośli kostnych oraz w razie potrzeby oczyścić miejsce uszkodzenia i w miarę możliwości wykonać naprawę(przyszycie ścięgna).

Obraz artroskopowy stawu ramiennego od wewnętrznej oraz zewnętrznej strony stożka

1.Zielony - Ścięgna stożka

2.Czerwony - Ubytek ścięgna stożka

3.Niebieski - LHBT

Obraz artroskopowy stawu ramiennego od wewnętrznej oraz zewnętrznej strony stożka

1.Zielony - Ścięgna stożka

2.Czerwony - Ubytek ścięgna stożka