Patologia LHBT – ścięgna głowy długiej bicepsa

1.Czerwony - patologia w obrębie pochewki w rowku międzyguzkowym     2.Zielony-patologia przy przyczepie do obrąbka panewki łopatki(SLAP)

Biceps brachii czyli mięsień dwugłowy ramienia jak sama nazwa wskazuje składa się z dwóch ,,głów''/brzuśców. W części dalszej obie przyczepiają się do guzowatości kości promieniowej. W części bliższej ścięgno jednej głowy przyczepia się do wyrostka kruczego łopatki natomiast ścięgno głowy długiej przechodzi w rowku między guzkowym(między guzkiem większym i mniejszym) i zaginając się pod dużym kątem przyczepia się do części górnej obrąbka panewki łopatki.

W uwagi na tak niefortunny przebieg LHBT w jego obrębie może dochodzić do wielu patologii:
1.Obrzęku ścięgna - pochewka ścięgna ma ograniczoną szerokość i w przypadku obrzęku ścięgna ruch ślizgowy wewnątrz pochewki jest utrudniony
2.Rozwłóknienia ścięgna
3.Oderwania od obrąbka z jego fragmentem - uszkodzenie typu SLAP
4.Zapalenia ścięgna z wysiękiem - w przebiegu uszkodzenia wewnątrz pochewki z powodu tarcia o wyrośla, częściowego uszkodzenia z pęknięciem naczynia ścięgna z krwistym wysiękiem
5.Zwichnięcia ścięgna - gdy dochodzi do uszkodzenia pochewki i troczków, a ścięgna przemieszczają się mogąc uszkadzać mięsień podłopatkowy bądź nadgrzebieniowy

MR - torbiel okolicy mięśnia podłopatkowego

USG okolicy przedniej stawu ramiennego

1.Zielony - LHBT      2.Czerwony - wysięk w uszkodzonej pochewce LHBT      3.Żółty - torbiel okolicy mięśnia podłopatkowego      4.Niebieski - mięsień podłopatkowy

Rozpoznanie

Do postawienia rozpoznania konieczne jest badanie fizykalne wraz z testami diagnostycznymi. Wskazane jest także wykonanie USG - ocenia przebieg ścięgna do jego wyjścia z rowka międzyguzkowego. MR natomiast dobrze ocenia patologię wewnątrzstawową gdzie USG niestety nie sięga.

Objaw Popeye'a - całkowite uszkodzenie ścięgna jednej z głów bicepsa z jego retrakcja do brzuśca

Rozwłóknienie Przekrwienie

Obraz artroskopowy - rozwłóknienie oraz zapalenie przyczepu LHBT

Leczenie

Niemal prawie zawsze w początkowym okresie choroby leczenie jest zachowawcze:
1.Rehabilitacja celem pobudzenia regeneracji
2.Leki p/zapalne i p/bólowe w formie doustnej bądź iniekcji
3.Odciążenie stawu

W przypadku obecności wysięku w pochewce ścięgna dobry efekt daje punkcja pod kontrolą USG - często samo usuniecie płynu daje dużą ulgę i ustąpienie dolegliwości z powodu odbarczenia ścięgna. W przypadku zwichnięcia ścięgna, uszkodzenia typu SLAP bądź braku poprawy w leczeniu zachowawczym często podejmuje się decyzję o leczeniu artroskopowym, w wyniku którego przeprowadza się tenolizę(przecięcie i zrzucenie ścięgna poza staw) bądź tenodezę(przecięcie ścięgna i wszycie go w rowek międzyguzkowy) Obecnie także dobre efekty daje wszycie ścięgna poniżej pochewki przesuwając go całkiem poza staw tzw tenodeza typu subpectal. Takie przemieszczeni ścięgna daje zazwyczaj dobre efekty, a nie zauważa sie osłabienia siły mięśniowej w zakresie ruchu w stawie ramiennym.