Oddzielająca martwica chrzęstno-kostna/OCD

 

W normalnych warunkach kości tworzące każdy staw pokryte są chrząstką, która odpowiada za właściwy ślizg obu części stawu. Chrząstka ta ściśle przylega do warstwy pod chrzęstnej kości. Niekiedy jednak z przyczyn jak dotąd nie znanych dochodzi do oddzielenia się fragmentu chrzęstno-kostnego. Proces chorobowy przebiega w następujący sposób.
1.Oddzielony fragment może pozostać na swoim miejscu bądź w jego okolicy
2.Oddzielony fragment odrywa się od kości przemieszczając się po stawie wraz z jego ruchem
3.Oddzielony fragment w wyniku dostania się miedzy dwie kości ulega zgnieceniu i zniszczeniu

Głównymi objawami jakie prezentuje chory to ból w miejscu martwicy. W momencie oderwania się fragmentu od kości może dochodzić do okresowych bloków stawu z powodu interpozycji. Po dłuższym czasie wolny fragment kostno-chrzestny w wyniku wgniatania może uszkadzać chrząstkę innych rejonów stawu.

 

Obraz w RTG

1.Czerwony-ubytek w kości skokowej

2.Zielony-ubytek kostny kości piszczelowej

Obraz MR - OCD na różnym etapie

 

Rozpoznanie

Stawia się je na podstawie badania fizykalnego oraz RTG(w początkowym okresie zmiana może nie być widoczna) bądź MR(dość wcześnie pozwala zobrazować martwice)

Leczenie

W przypadku nieprzemieszczonego fragmentu można przyjąć postawę wyczekującą - odciążenie stawu. W części przypadków fragment sam wrasta się z powrotem.
W razie oderwania fragmentu można go dopasować i zespolić np. śrubami Herberta.
Gdy dochodzi do zniszczenia fragmentu wolnego bądź chrząstki innych rejonów postępuje się jak w przypadku uszkodzenia chrząstki na innym tle.

Najczęściej zadawane pytania

1.Czy choroba po wyleczeniu nie wraca?
U niewielkiej części osób może dojść do nawrotu. Tak samo występowanie OCD w drugiej kończynie także jest opisywane.